Het slotakkoord

het slotakkoord

stierf een nieuw leven

de volheid des tijds

omspant elke vrijheid