cyclus0

Goede Gedachten

GOEDE GEDACHTEN

GOEDE WOORDEN

GOEDE DADEN

Zarathoestra voedt sinds de Oudheid menig mens met deze drievuldigheid . In 2012 bracht deze triniteit een ware stortvloed van emoties in mij naar boven   en mocht ik ervaren dat goede gedachten –goede woorden –goede daden   mijn hart , geest en ziel verlichtten en de doelstelling van het leven scherpte . Doelgericht evolueerde  mijn leven en  mijn schilderijen naar een zekere innerlijke rust . Deze introspectie kwam niet zonder slag of stoot tot stand maar met  het  inzicht  verwerven dat gedachten krachten zijn en  dat ik met mijn vrije wil verantwoordelijk ben voor de uitvoering van mijn gedachten was en is  een helend proces . Deze weg mag ik oa. visualiseren  via  schilderijen  en gedichten . Wat een kans.

Gedachten –woorden –daden ….deze prachtige gereedschappen van creatie laten toe een  evolutie van wat leeft in  de ziel te laten groeien  van een niet fysiek zichtbaar idee  naar een manifestatie op het doek . Het idee dat de intentie van je gedachten naar het schilderij en publiek terugkeren ,  in een andere vorm maar wel in dezelfde energie  schept een nieuw vacuüm om enkel het goede toe te laten en uit te dragen . Het idee voor een schilderij ontspringt na observatie , ervaring of uit emotie . De  gedachte  welke ik wil uitbeelden op doek  , het uitspreken met de beste intentie laten toe om extra energie te geven aan mijn  binnenwereld die door het creatieproces van schetsen ,schilderen naar de  buitenwereld gevisualiseerd wordt . Het uitwerken , het “zichtbaar “maken , proberen  de juiste energie te geven aan het proces van omzetting van  gedachten over woorden naar daden is een groot godsgeschenk welke ik bewust in dankbaarheid beëindig . De evolutie of veranderingen  in daden ,  handelen of manifesteren projecteren zich in het veranderend kleurenpalet , vormgeving ,de  vertelkracht van  de schilderijen en reflecteren  zich in de interactie met de toeschouwer . Elke reactie is zinvol . Goede gedachten –goede woorden –goede daden . De intentie maakt het verschil.